Les vérités de Adamo à Abba, Dudu, Jaaw ketchup Fallu, zale, Macdi : “Danio ragal saagua yi…”(Vidéo)

207

Les vérités de Adamo à Abba, Dudu, Jaaw ketchup Fallu, zale, Macdi : “Danio ragal saagua yi…”

Regardez